шкала хаунсфілда

Шкала Хаунсфілда (HU)

Одиниці Хаунсфілда

Рентгенопрозорість тканин на окремих ділянках комп’ютерних томограм вимірюють в умовних одиницях — одиницях Хаунсфілда (вони можуть позначатись наступним чином: [UH], [HU], [од. H.]; надалі в тексті буде використовуватись позначення [HU]).

Шкала Хаунсфілда характеризує кількість випромінювання, що поглинулась кожним елементом тканини.[1]

Для матеріалу X з лінійним коефіцієнтом послаблення (мірою ослаблення інтенсивності випромінювання) μх, величина одиниць Хаунсфілда (HU) визначається за формулою:

одиниці хаунсфілда

де μwater и μair — лінійні коефіцієнти послаблення для води та повітря в стандартних умовах.[1]

Таким чином, одна одиниця Хаунсфілда відповідає 0,1% різниці в послабленні випромінювання між водою та повітрям, або приблизно 0,1% коефіцієнта послаблення води, так як коефіцієнт послаблення повітря майже рівний нулю.[1] Continue reading